paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/policy-brief-nederlandse-inzet-algemene-vergadering-van-de-verenigde-naties

Policy brief: Nederlandse inzet Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Policy brief: Nederlandse inzet Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

06-09-2013

Download 72 KB

Met deze brief vraagt IKV Pax Christi aandacht voor het belang van een effectieve VN die prioriteit geeft aan ontwapening vanwege de enorme humanitaire gevolgen van het gebruik van (massavernietings)wapens en het daarnaast aan het voorop stellen van de bescherming van burgers.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Omstreden wapens en wapenhandel