paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/policy-brief-een-actieplan-voor-genoegdoening-in-de-steenkoolketen

Policy brief: Een Actieplan voor genoegdoening in de steenkoolketen

Policy brief: Een Actieplan voor genoegdoening in de steenkoolketen

25-02-2015

Download 451 KB

In de policy brief roept PAX minister Ploumen en de vijf Nederlandse energiebedrijven E.ON, Essent, Nuon, Delta en Electrabel op om zo snel mogelijk met een actieplan te komen waarin staat hoe de energiebedrijven en de overheid zich gaan inzetten voor genoegdoening van de slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen rond de Colombiaanse steenkoolmijnen. PAX formuleert in deze policy brief concrete actiepunten voor overheid en energiebedrijven.

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia, Nederland