paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/policy-brief-begrotingssteun-rwanda

Policy brief Begrotingssteun Rwanda

Policy brief Begrotingssteun Rwanda

19-05-2014

Download 135 KB

In deze policy brief vraagt PAX aandacht voor het kabinetsbesluit om de sectorale begrotingssteun aan Rwanda te hervatten. PAX is bezorgd over het feit dat de interne situatie in Rwanda (mensenrechten, persvrijheid, politieke ruimte) in de desbetreffende brief van minister Ploumen nauwelijks een rol lijkt te spelen in deze besluitvorming. Dit staat in schril contrast met de uitvoerige discussies die de Kamer de afgelopen 15 jaar heeft gevoerd, maar ook met het Nederlandse beleid inzake begrotingssteun in het algemeen.

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Afrika