paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/policy-brief-ambitieniveau-nederlandse-krijgsmacht

Policy brief: Ambitieniveau Nederlandse krijgsmacht

Policy brief: Ambitieniveau Nederlandse krijgsmacht

29-09-2015

Download 169 KB

PAX doet in deze policy brief aanbevelingen over ambitieniveau krijgsmacht. Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat Defensie zich moet inzetten om de veiligheid voor burgers te bevorderen. Dat kan in ontwikkelingslanden die als 'fragiel' worden bestempeld heel goed met een zogeheten beschermings- en stabilisatie-eenheid. Die zou, volgens PAX naast militaire taken ook civiele taken moeten hebben. Mensen werkzaam bij de politie, marechaussee, maar ook experts uit ministeries, NGO's, universiteiten en onderzoeksinstituten, zouden de eenheid moeten bemensen.

Nederland