paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/peace-everyones-business

Peace, everyone's business!

Peace, everyone's business!

07-06-2017 Corporate accountability in transitional justice: lessons for Colombia

Download 1,065 KB

De publicatie gaat over een actueel thema in Colombia dat samenhangt met de uitvoering van het vredesakkoord dat in november 2016 werd gesloten tussen de overheid en de FARC (guerrilla), in het bijzonder ten aanzien van de overgangsrechtspraak (transitional justice). De publicatie roept de vraag op hoe ongewapende derde partijen als bedrijven, die medeverantwoordelijk zijn voor grootschalige mensenrechtenschendingen of oorlogsmisdaden, ter verantwoording kunnen worden geroepen voor hun daden.

In het verleden beperkte transitional justice (waarheidscommissies of speciale tribunalen) zich vaak tot de rol van gewapende partijen in een conflict, terwijl sommige ongewapende partijen ook een belangrijke rol speelden als opdrachtgevers of financiers van gewapende conflicten. Al is het een uiterst controversieel thema, in Colombia is men vast voornemens om bij de aankomende transitional justice processen uitdrukkelijk ook naar de rol van ongewapende derde partijen, waaronder bedrijven, te kijken. Dit rapport hoopt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over dit thema (in Colombia) door lessen te trekken uit transitional justice processen zoals die in andere landen hebben gespeeld of nog steeds spelen.

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Colombia