paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/pax-vieren-2018

PAX Vieren 2018

PAX Vieren 2018

24-05-2018

Download 1,899 KB

Een magazine dat liturgische suggesties geeft voor vieringen in de Vredesweek 15 t/m 23 september 2018.

Met gebeden, liederen, exegetische uitleg, beeldmeditatie en kinderpagina. Het oecumenisch leesrooster is leidend.
Samengesteld door een oecumenische redactie van liturgen uit de Rooms-Katholieke kerk, Protestantse kerk, Remonstrantse kerk, Doopsgezinde gemeente, Leger des Heils en de islam.

Download PAX Vieren 2018

Afbeeldingen en losse onderdelen zoals liederen en gebeden uit PAX Vieren kun je hier downloaden.

Gedicht Zoveel te zingen
Kyrië gebed
Lied Hoe zou dat zijn
Gebeden voor de Vredesweek
Gebed Thomas Merton Heer mijn God

Nederland