paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/pax-vieren

PAX Vieren

PAX Vieren

13-05-2014 Suggesties voor vieringen in de Vredesweek 2014

Download 1,373 KB

De Liturgiekrant verschijnt dit jaar als de PAX Vieren. Deze is zorgvuldig opgebouwd rond het thema van de vredesweek Ontwapening. De Ontwapening die we in de wereld nastreven staat in het kader van een vredesspiritualiteit van de innerlijke ontwapening.