paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/pax-strategisch-kader-2016-2020

PAX Strategisch Kader 2016 - 2020

PAX Strategisch Kader 2016 - 2020

28-05-2014

Download 1,596 KB

Het strategisch kader biedt visie op, geeft richting aan en schetst contouren van de toekomst van PAX. Het kader wil onze meerwaarde versterken, onze positie in strategische niches uitbouwen en ons beleid waar nodig vernieuwen.