paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/pax-south-sudan-policy-brief-1

PAX South Sudan Policy Brief #1

PAX South Sudan Policy Brief #1

06-10-2015 Recommendations to the EU on implementing the peace agreement

Download 128 KB

De vrede in Zuid-Soedan is broos en de leiders van strijdende partijen zijn weigerachtig om het een maand geleden getekende vredesverdrag uit te voeren. Toch moet de Europese Unie zijn volle gewicht achter het vredesproces zetten, zo bepleit PAX in deze policy brief. Cruciaal daarbij is de bescherming van getuigen van oorlogsmisdaden, zodat de verantwoordelijken berecht kunnen worden. De JMEC (commissie die toeziet op uitvoering van het vredesverdrag), de grondwetsherziening, maatschappelijke organisaties en lokale vredesactiviteiten verdienen de volle steun van de EU.

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Afrika