paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/pax-annual-report-2015

PAX Annual Report 2015

PAX Annual Report 2015

30-06-2016 jaarverslag 2015

Download 8,182 KB

Een jaar waarin het werk van PAX ook aan onze eigen voordeur klopte. Van huis en haard verdreven zochten vluchtelingen veiligheid in Nederland. Onze partners deden onder steeds klemmender omstandigheden hun werk. Succes in onze campagnes maar ook gebrek aan vooruitgang zoals bijvoorbeeld in Syrië. Toch blijven onze gezamenlijke inspanningen voor vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid, ook als ze niet direct resultaat opleveren, het vlammetje van de hoop brandend houden.