paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/pax-annual-report-2013

PAX Annual Report 2013

PAX Annual Report 2013

05-06-2014

Download 4,723 KB

Vrede vereist durf en een soms taai doorzettingsvermogen om dwars tegen cynisme in de eigen omgeving in te gaan. Bijvoorbeeld door campagnes te voeren die politici en overheidsbeslissingen aanspreken, of het ethische gedrag van bedrijven ter discussie stellen. Onze partners in conflictgebieden in Afrika, het Midden-Oosten en Colombia tonen dagelijks persoonlijke moed door te blijven werken aan vrede in hun land. Soms zelfs ten koste van hun eigen leven. Lees hier ons Engelstalige jaarverslag.