paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/naar-een-waardegedreven-buitenlandpolitiek

Naar een waardegedreven buitenlandpolitiek

Naar een waardegedreven buitenlandpolitiek

03-11-2016 Reactie op de begrotingen voor 2017 van BuZa, BHOS en Defensie

Download 1,626 KB

Het jaarlijkse reactie op de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

PAX doet concrete aanbevelingen hoe een grotere nadruk op menselijke waardigheid er uit zou kunnen zien op uiteenlopende onderwerpen: van Syrië tot de bestrijding van ISIS, van wapenhandel tot migratie.  

Nederland