paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/laid-to-waste

Laid to Waste

Laid to Waste

19-06-2014 Depleted uranium contaminated military scrap in Iraq

Download 4,002 KB

Uit het rapport Laid to waste blijkt dat niemand wil of kan de verantwoording nemen voor het opruimen van de giftige resten van twee golfoorlogen. Met als gevolg dat Irakese burgers nog steeds in grote onzekerheid leven over de mogelijke gevolgen voor hun gezondheid.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Omstreden wapens en wapenhandel, Midden-Oosten