paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/jaarverslag-2012

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

17-05-2013

Download 6,295 KB

In dit jaarverslag leggen wij inhoudelijk verantwoording af over ons vredeswerk. Het is onderdeel van onze publieke verantwoording die daarnaast bestaat uit de financiële jaarrekening 2012. Dit jaarverslag is ook een dankwoord aan allen die ons in 2012 hebben gesteund en met wie wij hebben mogen samenwerken. Zonder onze partners in fragiele landen, conflictgebieden en repressieve staten zou ons werk onmogelijk uit te voeren zijn. Onze vrijwilligers, onder wie ook Minister en Staatssecretaris van Vrede.