paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/iraq-alert-v

Iraq Alert V

Iraq Alert V

04-07-2017 Breaking the cycle of division: Justice for all Iraqis

Download 242 KB

PAX en Impunity Watch waarschuwen ervoor dat alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen recht hebben op gerechtigheid. De nadruk ligt nu erg op de misdaden van ISIS. Hierdoor dreigt het streven naar een stabiel Irak waarin diverse etnische groepen zich verzoenen met elkaar doorkruist te worden. Om deze vicieuze cirkel van wantrouwen en geweld te doorbreken, is een vorm van overgangsrecht nodig. PAX en Impunity Watch doen daar in deze beleidsbrief aanbevelingen voor.

Gender, vrede en veiligheid, Bescherming van burgers in oorlogssituaties, Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Midden-Oosten