paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/human-security-first

Human security first

Human security first

05-11-2013 Reactie op de begroting voor 2014 van Buitenlandse Zaken & BuHa-OS

Download 4,171 KB

IKV Pax Christi komt dit jaar opnieuw met een commentaar op de Memories van Toelichting van de begrotingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en daarnaast de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Onze reactie is geworteld in de dagelijkse praktijk van ons werk van veiligheid en ontwapening en de programma's die wij met partnerorganisaties uitvoeren in fragiele en repressieve staten.

Bescherming van burgers in oorlogssituaties