paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/four-freedoms-award

Four freedoms award

Four freedoms award

06-02-2018 Nominatie bisschop Paride Taban Roosevelt Academy

Download 2,386 KB

Een lang leven vol oorlog. En toch dat lange leven offeren aan één doel: vrijheid en vrede. Elke dag opnieuw. Mens blijven in onmenselijke omstandigheden.Elke dag opnieuw. Wie in deze wereld ziet daar kans toe?

Onophoudelijk deprimerend, geweld, gevangenis, dodelijke dreiging, beantwoorden met onverzettelijk geduld, tact, verzoening, optimisme
en een uitstralende, inspirerende energie. En dat tientallen jaren lang. Dat is alleen de allergrootsten onder ons gegeven.
Een van die allergrootsten, onderbelicht, is ‘peacemaker’ emeritus-bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan.

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Afrika