paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/explosive-weapons-in-populated-areas-where-civilians-pay-the-price-april-2019

Explosive weapons in populated areas, where civilians pay the price (april 2019)

Explosive weapons in populated areas, where civilians pay the price (april 2019)

11-04-2019

Download 150 KB

Het bombarderen en beschieten van steden en dorpen blijft een belangrijke oorzaak van dood en vernietiging in conflicten over de hele wereld. De recente gebeurtenissen in Oekraïne, Jemen en Syrië tonen de urgentie aan om het humanitaire leed aan te pakken dat wordt veroorzaakt wanneer explosieve wapens, en met name die wijd uiteenspatten, worden gebruikt in steden.

Als medeoprichter van het International Network on Explosive Weapons (INEW), werkt PAX aan het verminderen van de schade die wordt veroorzaakt door explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden en het vergroten van de transparantie over de gevolgen van dat gebruik, inclusief de impact op de burgerbevolking. Bijkomende schade door het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden wordt gezien als een ongelukkige maar toch 'normale' of onvermijdelijke consequentie van oorlog. We moeten dit uitdagen. Deze PAX policy brief beschrijft in het kort het humanitaire probleem en doet aanbevelingen om de voorspelbare civiele schade veroorzaakt door het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden te voorkomen.

Omstreden wapens en wapenhandel