paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/exploiter-dans-le-desordre

Exploiter (dans) le désordre

Exploiter (dans) le désordre

07-10-2015 Cartographie sécuritaire du secteur aurifère à Mambasa occidental

Download 4,972 KB

In het westen van het district Mambasa in de provincie Ituri in Congo heerst chronische onveiligheid. Tussen milities en het ongeregelde Congolese regeringsleger houdt de bevolking zich in leven met ambachtelijk goudwinning. Ze doen dat ingeklemd tussen het nationaal park ‘Réserve de Faune Okapi’ waar niet gedolven mag worden en terrein van het Canadese goudmijnbedrijf KiloGoldmines. Uitbuiting en schendingen van mensenrechten zijn het gevolg. PAX pleit voor demilitarisering en beter bestuur door Congolese staat. Het formaliseren van mijnactiviteiten en installeren van veiligheidscomités samen met kerkelijke- en vrouwenorganisaties leidt tot drastische verbetering.

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Afrika