paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/deadly-decisions

Deadly Decisions

Deadly Decisions

26-02-2014 8 objections to killer robots

Download 3,550 KB

Killer robots bestaan nog niet, maar er is voldoende bewijs dat aan deze wapensystemen wordt gewerkt. In het rapport Deadly Decisions - 8 objections to killer robots maakt PAX met acht bezwaren tegen killer robots duidelijk waarom er een verbod op de ontwikkeling van deze wapens moet komen.

Omstreden wapens en wapenhandel