paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/de-toekomst-van-europa-als-vredesproject

De toekomst van Europa als vredesproject

De toekomst van Europa als vredesproject

16-04-2019 Discussiebijdrage bij gelegenheid van de presentatie van het scenariorapport “The EU as a Peace Project. Scenarios for 2040”

Download 282 KB

De vier scenario’s voor de toekomst van Europa, voortgekomen uit drie tweedaagse bijeenkomsten in Utrecht, Belgrado en Kyiv (november en december 2018) laten zien dat de vrede binnen de Europese Unie, die velen voor vanzelfsprekend houden, kwetsbaar kan blijken te zijn. Hoe kijkt PAX aan tegen de vier scenario’s?

Bijna 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog staat de EU voor grote uitdagingen. Zonder de burger centraal te stellen zal het moeilijk zijn de juiste keuzen te maken en daarvoor draagvlak te creëren. Europese instituties moeten aan de bak, evenals de regeringen van de EU-lidstaten. Maar ook burgerverbanden en Europese netwerken hebben hier een belangrijke rol te spelen. PAX wil hier de komende jaren hier veel aandacht aan besteden. Door het gesprek hierover met beleidsmakers te voeren en door met burgers te zoeken naar hoe wij van onderop die Europese waarden opnieuw invulling kunnen geven.

Europa