paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/assessing-the-response-of-dutch-banks-to-severe-human-rights-abuses-in-the-extractive-industry

Assessing the response of Dutch banks to severe human rights abuses in the extractive industry

Assessing the response of Dutch banks to severe human rights abuses in the extractive industry

09-10-2018

Download 763 KB

Dit rapport geeft aan welke Nederlandse banken leningen hebben verstrekt aan vijf bedrijven in de delfstofwinnende sector die ernstige mensenrechtenschendingen veroorzaken of daartoe bijdragen.

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten