paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/after-isis

After ISIS

After ISIS

12-06-2015 Perspectives of displaced communities from Ninewa on return to Iraq's disputed territory

Download 3,335 KB

Gedwongen verhuizingen, etnische zuivering: jarenlang was dat beleid van opeenvolgende Irakese regeringen. Van dit demografische machtsspel heeft ISIS in Noord-Irak handig gebruik gemaakt. Nederland moet zijn invloed aanwenden om vluchtelingen die terugkeren naar op ISIS veroverd gebied in vrede samen te laten leven. Het rapport van PAX geeft tenslotte een stem aan de vele Iraakse ontheemde burgers over hun wens tot terugkeer en visies op verzoening.

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Midden-Oosten