paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/publicaties/alle-publicaties/adviezen-voor-een-actief-buitenlands-beleid

Adviezen voor een actief Buitenlands Beleid

Adviezen voor een actief Buitenlands Beleid

23-10-2014 Reactie op de begrotingen voor 2015 van BuZa en BHOS

Download 938 KB

PAX brengt dit jaar opnieuw een commentaar uit op de Memories van Toelichting van de begrotingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wij beperken ons commentaar tot de thema’s die raken aan de missie van PAX, namelijk wereldwijde vrede en veiligheid. Onze reactie is geworteld in de dagelijkse praktijk van ons werk op gebied van veiligheid en ontwapening en de programma’s die wij samen met onze partnerorganisaties uitvoeren in fragiele en repressieve staten.

Nederland