paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/vacatures/stages-en-vrijwilligerswerk/raad-van-toezicht-zoekt-twee-nieuwe-leden

Raad van Toezicht zoekt twee nieuwe leden

Raad van Toezicht PAX zoekt twee nieuwe leden

Stichting Vredesbeweging PAX Nederland, kortweg PAX, is de grootste vredesorganisatie van Nederland. PAX is actief in veertien landen: van Irak tot Colombia, van Syrië tot Zuid-Soedan. Samen met lokale partners zet PAX zich in voor de bescherming van mensen tegen oorlogsgeweld, werkt ze aan het beëindigen van gewapend conflict en stimuleert ze vreedzame inclusieve samenlevingen. PAX financiert haar werk door particuliere en institutionele fondsenwerving. Er werken 140 medewerkers, hoofdzakelijk vanuit het hoofdkantoor in Utrecht, deels gestationeerd in de regio’s waar PAX werkt of bij internationale organisaties zoals de EU en VN.

De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur van PAX en houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van PAX. Omdat PAX voortkomt uit het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en de Vereniging Pax Christi Nederland (Pax Christi) worden drie (van de zes) leden statutair benoemd worden door het IKV-bestuur en drie leden door de Pax Christi Ledenraad.

Profiel

Raad van Toezicht PAX zoekt per 1 januari 2021 twee nieuwe leden met een variatie in expertise.

De kandidaten hebben allen :

 • Affiniteit met de missie en het werk van PAX;
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol;
 • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in PAX en vrij van last en ruggenspraak.

De ideale kandidaat heeft daarnaast één of meerdere van de volgende kwaliteiten:

 • Het vermogen om maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot PAX te duiden;
 • Affiniteit met religie en diversiteit;
 • Het vermogen om de relaties met de achterban, in het bijzonder de betrokken kerkelijke achterban, te versterken en te verbreden;
 • Kennis van bedrijfskunde en organisatieontwikkeling;
 • Kennis van processen van beleids- en besluitvorming van internationale samenwerking en buitenlands beleid;
 • Het vermogen om de positie van PAX binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren;
 • Kennis van en ervaring met mvo en samenwerking tussen profit & non-profit organisaties;
 • Kennis van en ervaring met fondsenwerving voor goede doelen.

Tijdsbesteding en kostenvergoeding

De functie vraagt een tijdbesteding van minimaal 6 avondvergaderingen per jaar exclusief voorbereidingstijd. Het toezichthouderschap is een onbezoldigde functie. Reis- en andere kosten worden vergoed tegen daadwerkelijk gemaakte kosten.

Procedure

Meer informatie over PAX: missie en organisatie en jaarverslag 2019

Na een kennismakingsgesprek worden kandidaten door de Raad van Toezicht voorgedragen aan het IKV-bestuur of de Pax Christi Ledenraad voor benoeming. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Femke Kazemier (vervangend directiesecretaris) via email aan kazemier(javascript needed for readable email)paxforpeace.nl  

Je sollicitatiebrief met CV t.a.v. Femke Kazemier ontvangen wij graag uiterlijk zondag 20 december 2020 uitsluitend via het formulier onderaan deze pagina.

PAX staat voor gelijke kansen en participatie voor iedereen met kwaliteiten, passie en lef. Wij nodigen kandidaten van alle achtergronden en/of met bijzondere gaven ofwel beperkte mogelijkheden, uit om te solliciteren naar deze functie.

Reageer op deze vacature

Wil je reageren op deze vacature? Klik dan op de onderstaande button en vul het formulier in. Houd je CV en motivatiebrief gereed.
Reageren