paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/integriteitsbeleid

Integriteitsbeleid

Onze voornaamste opdracht is het voorkomen en beschermen van (mogelijke) slachtoffers

Bij PAX is geschrokken en verontrust gereageerd op de berichten over seksuele intimidatie en misbruik door medewerkers van hulporganisaties. Ongelijke machtsrelaties brengen risico's met zich mee en vragen om een extra sterk besef van verantwoordelijkheid. Dat er toch zulke misstanden plaatsvinden is schokkend. Het vraagt bovendien om een extra kritische blik naar onszelf. Wij beseffen dat ongepast gedrag overal en altijd kan voorkomen, maar de risico’s daarop nemen toe als er sprake is van machtsongelijkheid. In situaties van humanitaire crisis en oorlogsgeweld vervagen normen bovendien sneller.

Samen verantwoordelijk
We zijn bij PAX samen verantwoordelijk voor het respecteren van onze waarden en het naleven van de daarop gebaseerde integriteit, waar we ook werken. Wij zijn bij PAX ook samen verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor medewerkers en een veilige samenwerking met onze partnerorganisaties. Als directie dragen wij hiervoor een extra verantwoordelijkheid. We moeten alles doen om ongepast gedrag te voorkomen en om te leren van fouten.

Bescherming van slachtoffers
Ons huidige integriteitsbeleid is gericht op het voorkomen van ongepast gedrag en het recht doen aan slachtoffers ervan. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat als er inderdaad sprake is van ongepast gedrag, de bescherming van slachtoffers en hun privacy in onze ogen zwaarder moet wegen dan bescherming van de reputatie van de organisatie. Natuurlijk moeten daders een gepaste straf of sanctie krijgen, met inachtneming van het arbeidsrecht en andere wettelijke kaders. Organisaties moeten zich verantwoorden. Het vertrouwen van financiers moet worden hersteld. Maar de voornaamste opdracht is de bescherming van slachtoffers en het herstel van hun integriteit en vertrouwen.

Veiligheid en preventie
PAX beschikt over een integriteitsbeleid, een gedragscode die iedereen moet ondertekenen, een vertrouwenspersoon en een klokkenluidersregeling met bijhorende protocollen met als doel om incidenten te voorkomen en als ze er zijn, zo makkelijk en veilig mogelijk te melden. Meldingen zullen wij altijd grondig onderzoeken, transparant communiceren en bestraffen.

Er zijn de afgelopen jaren bij PAX geen klachten over ongepast seksueel gedrag door medewerkers ingediend. Daaruit kunnen we overigens niet meteen met zekerheid concluderen dat die zich ook niet hebben voorgedaan. Organisaties lopen altijd het risico van onderrapportage. De drempel voor het melden van opgepast gedrag moet daarom zo laag mogelijk zijn.

Sector
Minister Kaag heeft in een brief aan alle organisaties die met haar ministerie samenwerken gevraagd haar te verzekeren dat er sprake is van een veilige werkomgeving, een cultuur waarin bescherming voorop staat, een adequaat integriteitsbeleid en duidelijkheid over onderzoek naar en rapportage over incidenten. Die waarborgen hebben we aan de minister afgegeven. Als we dat kunnen zullen we bijdragen aan preventieve maatregelen binnen de sector en het verlagen van de drempel voor het melden van wangedrag in regio's waar hulpverleners en andere organisaties actief zijn.

Jan Gruiters
Algemeen directeur PAX