paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/identiteit/leerstoel-pax-christi

Leerstoel Pax Christi

Het onderzoeken van de voorwaarden voor een succesvolle comprehensive approach met het oog op het realiseren van een duurzame human security vormt de basis van het onderzoek binnen de leerstoel ‘Normatieve en beleidsmatige dilemma’s van multilaterale vredesoperaties’.

Deze leerstoel wordt bezet door prof. dr. D.E.M. Verweij en is verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De militaire praktijk bestaat uit het voorbereiden, faciliteren en concreet uitvoeren van het - na de Koude Oorlog vernieuwde - takenpakket van de krijgsmacht. Dit takenpakket betreft de verdediging, bescherming en bevordering van de waarden waar in dit takenpakket aan wordt gerefereerd. Kort gezegd de waarden vrede, veiligheid en humaniteit.

Deze waarden vormen de basis voor veel van de huidige militaire missies, die heel nadrukkelijk ook gericht zijn op wederopbouw en nauw samenwerken met nationale en internationale organisaties die zich bezig houden met de bestuurlijke, sociale en economische wederopbouw van (post)conflictgebieden.

De wijze waarop de verdediging, bescherming en bevordering van vrede, veiligheid en humaniteit wordt vormgegeven is niet vanzelfsprekend. Er is sprake van een spanningsverhouding. Een vergelijkbare en aanverwante spanningsverhouding kan ook gesignaleerd worden met betrekking tot de samenwerking tussen militairen, ngo’s en andere stakeholders in gebieden met conflict.

Dat neemt echter niet weg dat huidige operaties aantonen dat al deze actoren in gebieden met conflict elkaar nodig hebben. De veel besproken comprehensive approach aanpak kan echter alleen succesvol zijn als men in staat is daadwerkelijk gezamenlijk te werken aan human security.