paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/identiteit/leerstoel-ikv

Leerstoel IKV

De leerstoel ‘Citizens Involvement in War Zones and Post-Conflict Zones’ onderzoekt de activiteiten van burgers in oorlogssituaties, met bijzondere aandacht voor de human security in situaties waarin staten en internationale organisaties falen. De leerstoel is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Maar al te vaak zijn overheden niet in staat om hun burgers te beschermen. Sterker nog, vaak komt de veiligheid van burgers in het geding door diezelfde overheid. Ook is er de vraag hoe de internationale gemeenschap burgers in gebieden met conflict moet beschermen. Met andere woorden: hoe vult zij haar responsibility to protect in? Moeten burgers wel beschermd worden, en hoe garandeer je freedom from fear?

Vaker nog zijn burgers op zichzelf terug geworpen, en zullen ze zichzelf in veiligheid moeten stellen; door te vluchten, zich te organiseren, door alternatieven op de agenda te krijgen en door zich te verzetten. Kortom, het gaat in deze bijzondere leerstoel om human security from below. Vragen waar partners van het IKV in (post)conflictgebieden dagelijks mee worstelen. En nu ook studenten aan de leerstoel IKV

Het concept human security benadert veiligheidsvraagstukken vanuit het perspectief van individuen en gemeenschappen die met veiligheidsproblemen van uiteenlopende aard geconfronteerd worden.Het begrip is door de Verenigde Naties geïntroduceerd en vormt een aanvulling op het traditionele veiligheidsconcept dat zich richt op de interstatelijke relaties.

De leerstoel IKV is op dit moment vacant.