paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/identiteit/ikv

IKV

De Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) is in 1966 opgericht door negen kerkgenootschappen met als opdracht de problemen rond oorlog en vrede te bestuderen en te zoeken naar wegen om vrede te stimuleren. Na het samengaan van kerken zijn er nu zes lidkerken deel van het IKV bestuur: de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Het IKV heeft ten doel, voortbouwend op de opdracht door de deelnemende kerken, het bevorderen van politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties.

Vredesorganisatie PAX is een samenwerkingsverband - ontstaan in 2006 als IKV Pax Christi - tussen IKV en Pax Christi Nederland. Het IKV Bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie en identiteit van PAX. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van visie en toetsen het beleid op hoofdlijnen. Alle projecten en vredesactiviteiten worden door PAX uitgevoerd.
Het verslag van het actueel beleidsplan 2016 - 2020 en het verslag over de activiteiten van vorig jaar zijn hier te vinden.

Kernwapens
In 1977 startte IKV tijdens de Vredesweek de campagne 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland'. In honderden gemeenten en parochies ontstonden 'IKV-kernen'. Het NAVO-besluit van eind 1979 om een nieuwe generatie kernraketten in Europa te plaatsen leidde vervolgens tot massaal protest. Het IKV had daarbij een leidende rol. IKV-secretaris Mient Jan Faber werd het gezicht van de vredesbeweging. Demonstraties in november 1981 (Amsterdam) en oktober 1983 (Den Haag) brachten honderdduizenden op de been. Intussen was in 1982 het Komitee Kruisraketten Nee opgericht als samenwerkingsverband van vredesbewegingen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen. In 1985 bood het Komitee bijna vier miljoen handtekeningen tegen plaatsing van kruisraketten aan de regering aan. In dezelfde jaren ontwikkelde het IKV veel contacten met onafhankelijke groepen en dissidenten in Oost-Europa onder het motto 'ontspanning van onderop.'

Meer weten over het IKV? Lees een brochure van het IKV uit 2006: IKV. Volhardend in vrede. En voor de geschiedenis een uitvoerig artikel op Wikipedia.

Leerstoel
De IKV leerstoel 'Citizens Involvement in War Zones and Post-Conflict Zones' is een gezamenlijk initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam en het IKV. Ex-IKV secretaris Mient Jan Faber werd in april 2004 de eerste hoogleraar. Hij is per 1 januari 2012 opgevolgd door Marlies Glasius. Zie leerstoel IKV.

Voorzitter IKV
Sinds het najaar van 2015 is Ineke Bakker benoemd tot voorzitter van IKV. "Tijdens mijn tijd bij de Raad van Kerken heb ik veel met de vredesorganisatie samengewerkt. Ik denk dat het nu belangrijk is om de relaties met de lidkerken te versterken en verbindingen te leggen met initiatieven als de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken." Lees hier het persbericht dat PAX verstuurde bij haar benoeming.