paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/over-ons/identiteit/ikv

IKV

Het IKV telde binnen enkele jaren negen lidkerken. Het kreeg van de kerken als opdracht: het bestuderen van de problemen van oorlog en vrede, voorlichting en bewustwording binnen de kerken, passende acties aanbevelen, het gesprek voeren met de overheid, en kerkelijke beleidsorganen helpen bij hun positiekeuze. Vanaf 1967 werd tijdens de jaarlijkse Vredesweek in september aandacht gevraagd voor actuele vredesvraagstukken.

Kernwapens
Vanaf 1977 had de Vredesweek niet langer elk jaar een ander thema. Het IKV startte de campagne 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland'. In honderden plaatselijke gemeenten en parochies ontstonden 'IKV-kernen'. Vervolgens leidde het NAVO-besluit van eind 1979 om een nieuwe generatie kernraketten in Europa te plaatsen tot massaal protest. Het IKV had daarbij een leidende rol. IKV-secretaris Mient Jan Faber werd het gezicht van de vredesbeweging. Demonstraties in november 1981 (Amsterdam) en oktober 1983 (Den Haag) brachten honderdduizenden op de been. Intussen was in 1982 het Komitee Kruisraketten Nee opgericht als samenwerkingsverband van vredesbewegingen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen. In 1985 bood het Komitee bijna vier miljoen handtekeningen tegen plaatsing van kruisraketten aan de regering aan. In dezelfde jaren ontwikkelde het IKV veel contacten met onafhankelijke groepen en dissidenten in O. Europa onder het motto 'ontspanning van onderop.'

Meer weten over het IKV? Lees een brochure van het IKV uit 2006: IKV. Volhardend in vrede. En voor de geschiedenis een uitvoerig artikel op Wikipedia.

Leerstoel
De IKV leerstoel 'Citizens Involvement in War Zones and Post-Conflict Zones' is een gezamenlijk initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam en het IKV. Ex-IKV secretaris Mient Jan Faber werd in april 2004 de eerste hoogleraar. Hij is per 1 januari 2012 opgevolgd door Marlies Glasius. Zie leerstoel IKV.

Voorzitter IKV
Sinds het najaar van 2015 is Ineke Bakker benoemd tot voorzitter van IKV. "Tijdens mijn tijd bij de Raad van Kerken heb ik veel met de vredesorganisatie samengewerkt. Ik denk dat het nu belangrijk is om de relaties met de lidkerken te versterken en verbindingen te leggen met initiatieven als de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken." Lees hier het persbericht dat PAX verstuurde bij haar benoeming.