paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/newsroom/vn-onderhandelingen-over-verbod-op-kernwapens-van-start

Newsroom

 • 23-03-2017

  Vandaag beginnen bij de Verenigde Naties in New York historische onderhandelingen die leiden tot een wereldwijd verbod op kernwapens. Nederland, een van de NAVO-landen met kernwapens op het eigen grondgebied, doet mee aan deze onderhandelingen. Zo'n honderd andere landen doen ook mee. Komende week is de eerste van twee onderhandelingsrondes, waarin de eerste stappen worden gezet naar een verbod op onder andere het maken, in bezit hebben en gebruiken van kernwapens.

  "Verbod is geweldig"
  Krista van Velzen, campagneleider nucleaire ontwapening van PAX: "Het is uitzonderlijk dat juist de gevaarlijkste massavernietigingswapens nog niet verboden zijn. Andere, zoals chemische en biologische wapens, clustermunitie en landmijnen zijn dat wel. En dat terwijl kernwapens ook geen onderscheid maken tussen onschuldige burgers en strijders. Ze veroorzaken enorm menselijk leed en onomkeerbare schade. Een verbod zou een degelijke juridische basis vormen om kernwapens de wereld uit te helpen. Het is geweldig dat dit verbod er nu komt."

  Nederlandse rol
  De houding van Nederland bij deze onderhandelingen is cruciaal. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking is ervoor om kernwapens de wereld uit te helpen, herhaaldelijk onderzoek wijst in de richting van 80 procent voorstanders. De Tweede Kamer heeft in het afgelopen jaar vier moties aangenomen, een daarvan spoort de regering aan tot een actieve rol bij de VN om te komen tot een verbod en een andere roept op om andere NAVO-lidstaten bij deze onderhandelingen te betrekken. PAX rekent er dan ook op dat Nederland aan de wensen van de bevolking en het parlement tegemoet komt.

  Open brief
  Afgelopen week heeft ook een opmerkelijk brede coalitie van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland demissionair minister Koenders van Buitenlandse Zaken een open brief gestuurd. Ondertekenaars onder andere het Rode Kruis, de NVMP, de Wereldraad van Kerken en de ASN-Bank. In de brief wordt erop aangedrongen dat Nederland een brugfunctie vervult tussen staten die kernwapens hebben en de anderen. Gepleit wordt voor een verbod in overeenstemming met humanitair oorlogsrecht, met benoeming van de humanitaire gevolgen van kernwapens.

  Delegatie aanwezig in New York
  Vredesbeweging PAX en de internationale coalitie ICAN (de internationale coalitie van 440 organisaties in 100 landen die kernwapens de wereld uit wil hebben) zijn aanwezig met een delegatie in New York die de onderhandelingen op de voet volgt met als woordvoerder Krista van Velzen. Op de PAX-website zijn elke dag in het kort de belangrijkste feiten te lezen over de onderhandelingen.

  Websites en socials:
  paxvoorvrede.nl
  nonukes.nl
  www.nvmp.org
  www.icanw.org/  
  Facebook NoNukes
  Twitter @NoNukesCampaign

   

Foto's