paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/newsroom/vn-gaat-onderhandelen-over-internationaal-kernwapenverbod-nederland-stemt-niet-voor

Newsroom

 • 28-10-2016

  "Dit is een historische doorbraak. Een verbod op kernwapens is de meest belofterijke stap op weg naar een kernwapenvrije wereld. Het is heel goed nieuws dat de Verenigde Naties gaan onderhandelen over een verdrag dat ook het gevaarlijkste massavernietigingswapen verbiedt." Dat is de reactie van Jan Gruiters, algemeen directeur van vredesorganisatie PAX, op de zojuist door de VN aangenomen resolutie die bepaalt dat volgend jaar onderhandeld wordt over een internationaal verbod op kernwapens.

  Met een overweldigende meerderheid, namelijk 123 stemmen vóór, is de resolutie aangenomen. Concreet betekent dit dat in 2017 in twee sessies onderhandeld wordt over een juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt.

  Algemeen directeur Jan Gruiters van PAX, dat zich jarenlang sterk heeft gemaakt voor een dergelijk verbod, spreekt van een historisch moment: "De kernwapenstaten zijn hun verplichtingen tot nucleaire ontwapening tot nu toe onvoldoende nagekomen. Tot op de dag van vandaag ondervinden mensen de verschrikkelijke gevolgen van de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki en de ruim 2000 kernproeven die kernwapenstaten hebben uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt steeds vaker openlijk met kernwapens gedreigd. Een wereldwijd, juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt, verhoogt de drempel om deze massavernietigingswapens ooit weer in te zetten."
  Kernwapens zijn de enige massavernietigingswapens die nog niet verboden zijn; chemische en biologische wapens zijn dit al wél. Ook in vredestijd zijn kernwapens levensgevaarlijk. De lijst met (bijna-) ongelukken met kernwapens is schrikbarend groot, en het gevaar dat kernwapens in handen kunnen vallen van terroristen is niet ondenkbaar.

  Nederland: onthouden van stemming
  De Nederlandse delegatie heeft zich onthouden van stemming, terwijl Europese landen als bijvoorbeeld Oostenrijk, Ierland en Zweden voor stemden. Jan Gruiters: "Hoewel het positief is dat Nederland de resolutie niet keihard afwijst, zoals alle kernwapenstaten, blijft dit besluit moeilijk te begrijpen. Opnieuw negeert de Nederlandse regering namelijk een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer. Kort voor de stemmingen riep de Tweede Kamer minister Koenders op om vóór de resolutie te stemmen. De minister blijft herhalen het doel van een kernwapenvrije wereld te steunen. Maar ook op zo'n cruciaal moment, waar de meerderheid van de landen een concrete stap vooruit zet, geeft Nederland niet thuis."

  De onderhandelingen beginnen in maart 2017 in New York.