paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/newsroom/steeds-meer-investeerders-sluiten-kernwapens-uit

Newsroom

 • 08-12-2016

  Uit het jaarlijkse onderzoek van PAX naar investeringen van financiële instellingen in kernwapenproducenten blijkt dat Nederlandse instellingen er steeds bewuster voor kiezen geen geld te steken in deze massavernietigingswapens. Van de achttien kandidaten in de internationale Hall of Fame komen er zelfs elf uit Nederland. Negatieve uitzonderingen zijn ABP, Aegon en ING.

  Vooralsnog ontbreekt internationale wetgeving om financiële instellingen die nog altijd investeren in kernwapenproducenten hiermee te laten stoppen. In maart 2017 beginnen de onderhandelingen over een internationaal kernwapenverbod. PAX roept de Nederlandse regering op zich tijdens deze VN-onderhandelingen onomwonden uit te spreken voor een verbod op kernwapens.  

  Beleid aanpassen
  De totale hoeveelheid investeringen door Nederlandse financiële instellingen is afgenomen van meer dan 2,5 miljard naar meer dan 2,2 miljard euro. Zo blijkt uit het rapport Don’t Bank on the Bomb van PAX. “We zien in de financiële wereld een steeds grotere bereidheid om het beleid rond  investeringen in producenten van kernwapens aan te passen”, zegt Selma van Oostwaard, programmamedewerker Humanitaire Ontwapening van PAX. De grote Nederlandse banken en pensioenfondsen hebben allemaal beleid ingesteld dat het investeren in producenten van nucleaire wapens beperkt. Nieuwkomers in de Hall of Fame van het rapport zijn de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV),  Spoorwegpensioenfonds (SPF) en NIBC Bank.

  Internationaal verbod
  In de Hall of Shame staan net als vorig jaar de Nederlandse instellingen ABP (€ 945,86 miljoen in de afgelopen drie jaar), Aegon (€ 626,75 miljoen in de afgelopen drie jaar) en ING (€ 432,61 miljoen in de afgelopen drie jaar). Zij hebben hun beleid het afgelopen jaar niet of nauwelijks veranderd.
  Dat steeds meer instellingen wel hun investeringsbeleid aanpassen, is in lijn met de wens van een meerderheid van landen om te komen tot een internationaal verbod op kernwapens. Volgend jaar beginnen onderhandelingen voor zo’n verbod. De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen hier actief aan mee te werken.
  Van Oostwaard: “Door gebrek aan regelgeving kunnen Nederlandse bedrijven nog steeds investeren in massavernietigingswapens. De regering moet nu de kans grijpen en duidelijk stelling nemen vóór een verbod.”