paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/newsroom/meerderheid-kamer-nederland-moet-onderhandelen-over-internationaal-kernwapenverbod

Newsroom

  • 28-04-2016

    Een meerderheid van de Kamer wil dat Nederland internationaal gaat pleiten voor een verbod op kernwapens. De PvdA diende hiertoe een motie in. Vanaf aanstaande maandag vindt in Genève een VN-bijeenkomst plaats over nucleaire ontwapening. Minister Koenders heeft toegezegd tijdens die bijeenkomst aan de wens van de Kamer tegemoet te komen. De Kamer voerde vandaag een debat over een nationaal verbod op kernwapens dankzij het burgerinitiatief van PAX, de ASN-Bank en het Rode Kruis.

    Campagneleider Krista van Velzen is blij met de stap die nu wordt gezet. "Tot nu toe vond de regering de tijd niet rijp voor onderhandelingen over een verbod op nucleaire wapens. Vandaag heeft de minister aangegeven zich hiervoor actief in te zetten. Nederland gaat nu pleiten voor de start van deze onderhandelingen. Dat is een grote stap vooruit."

    139 Landen willen onderhandelen over een internationaal verbod. Vanaf vandaag hoort Nederland bij die meerderheid. Vijf politieke partijen schaarden zich achter het burgerinitiatief van PAX om een nationaal verbod in te voeren. Tijdens het debat zijn meerdere moties ingediend om vooruitgang te boeken op nucleaire ontwapening op nationaal en internationaal niveau. Stemmingen zijn voor 17 mei gepland.