paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/newsroom/de-internationale-campagne-tegen-kernwapens-wint-nobelprijs-voor-de-vrede

Newsroom

  • 06-10-2017

    Vandaag, 6 oktober, is bekend gemaakt dat de Internationale Campaign to Abolish Nuclear weapons (ICAN) de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. PAX is een drijvende kracht achter ICAN en lid van het internationale bestuur.

    Het Nobelcomité maakte in Oslo bekend dat ICAN de prijs wint voor haar werk aan nucleaire ontwapening. ICAN en PAX hebben zich jarenlang ingezet voor het wereldwijde verbod op kernwapens, dat afgelopen zomer werd aangenomen en op 20 september opende voor ondertekening. Internationaal zijn er wel afspraken om de verspreiding van landmijnen, clusterbommen en biologische wapens tegen te gaan, maar dergelijke afspraken ontbraken nog over de veel gevaarlijker kernwapens. “ICAN heeft geholpen dat juridische gat te vullen”, aldus de voorzitter van het Comité.

    Jan Gruiters, directeur van PAX: “Met deze prijs erkent het Nobelcomité dat het internationale kernwapenverbod de juiste stap is richting het uitbannen van alle kernwapens. Niet dreiging en afschrikking, maar internationale samenwerking is cruciaal voor het voorkomen van de verspreiding van massavernietigingswapens. Landen die  hun verantwoordelijkheid nemen, kiezen voor de weg van onderhandelingen, in dit geval het internationale verbod op kernwapens. PAX roept de Nederlandse regering dan ook op het verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen.”

    Het Nobelprijscomité erkende het gevaar dat kernwapens vormen: “Kernwapens vormen een permanente dreiging voor de menselijkheid en het leven op aarde.”