paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/persberichten/ineke-bakker-nieuwe-voorzitter-ikv

Ineke Bakker nieuwe voorzitter IKV

12-11-2015

"Ik wil naast mijn werk op lokaal niveau in Den Haag voor Stek, waar problemen van armoede, migratie, integratie, polarisering en radicalisering heel concreet zijn, ook bijdragen aan versterking van het vredeswerk vanuit de kerken in de wijdere wereld." Met deze woorden motiveert Ineke Bakker haar besluit om voorzitter te worden van het bestuur van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

Naast IKV is ook de Pax Christi Ledenraad opdrachtgever van vredesorganisatie PAX. Van 1995 - 2007 was Bakker algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. "Tijdens mijn tijd bij de Raad van Kerken heb ik veel met de vredesorganisatie samengewerkt. Ik denk dat het nu belangrijk is om de relaties met de lidkerken te versterken en verbindingen te leggen met initiatieven als de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken. Verder zou ik graag meer relaties willen leggen met vredeswerkers uit andere religieuze tradities.

In IKV werken zes kerken samen: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Evangelische Broedergemeente en de Rooms-Katholieke Kerk.

Als directeur van Stek, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Den Haag, zet Bakker zich in voor armoedebestrijding en steun aan (ongedocumenteerde) vluchtelingen. "Veel van wat ik in mijn dagelijks werk in Den Haag tegenkom, heeft wortels elders in de wereld. Het geweld aan de randen van Europa in het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft gevolgen tot in de haarvaten van onze eigen samenleving en laat zien dat we dringend moeten zoeken naar oplossingen om de oorzaken ervan aan te pakken. Mensen van verschillende religies kunnen in dat vredeswerk een belangrijke rol spelen. De kerken met hun eeuwenlange vredestradities zijn daarbij onmisbaar. Ik zie dwarsverbanden tussen bijvoorbeeld de rellen in de Schilderswijk en de spanningen in het Midden-Oosten, tussen de opvang van ongedocumenteerden in Den Haag en de vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Een vruchtbare kruisbestuiving tussen het internationale werk van PAX en het lokale werk van Stek, is een mooi doel om aan te werken."

Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.