paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/zanger-tim-akkerman-is-ambassadeur-van-vrede

Zanger Tim Akkerman is Ambassadeur van Vrede

29-01-2014

Zanger Tim Akkerman (33) is een jaar lang Ambassadeur van Vrede voor PAX. Speciaal voor PAX werkt de zanger aan een lied over vrede, waarmee hij mensen wil aanspreken die zich net als hij persoonlijk gedreven voelen zich voor vrede in te zetten.

Het lied, getiteld Brave of our hearts, komt op de nieuwe album The Journey van Akkerman te staan die dit voorjaar verschijnt. Brave of our hearts is een mars voor vrede waarin de Haagse zanger zijn eigen ideeën over vrede verwoordt. Akkerman: "Ik heb me vaak afgevraagd hoe lang we er nog mee doorgaan ons te laten leiden door agressie in plaats van door sympathie voor de ander. Als vader van drie kinderen wil ik voorkomen dat hun fantasievolle wereld gebroken wordt door angst en haat, waarmee wij als volwassenen steeds vaker worden geconfronteerd. Waarom neerkijken op andere mensen, terwijl we elkaar ook de hand kunnen reiken?"
Akkerman werd bekend als zanger van de Haagse band Di-rect en startte in 2009 een solocarrière.

Uitnodiging
In PAX vindt de zanger een organisatie die zijn ambitie deelt om iedereen die zich aangesproken voelt door het onderwerp vrede, uit te nodigen zich hier zelf voor in te zetten. Hij hoefde dan ook niet lang na te denken toen PAX hem vroeg om Ambassadeur van Vrede te worden. "Mijn nieuwe album is een positieve kijk op een soms sombere wereld, en het onderwerp vrede is hier onlosmakelijk mee verbonden. De vraag van PAX kwam dan ook precies op het juiste moment. PAX werkt vanuit grote deskundigheid aan vrede in conflictgebieden. Ik kan aan vrede werken in mijn eigen taal: muziek."

Brave of our hearts is een uitnodiging aan iedereen om op zijn eigen manier bij te dragen aan vrede. Akkerman: "Ik weet zeker dat heel veel mensen het gevoel delen dat ze iets voor vrede willen doen, maar niet weten wat en hoe. Terwijl het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Begin in je eigen omgeving, bijvoorbeeld door bij tegenslagen niet meteen op zoek te gaan naar een zondebok."

Bevrijdingsfestival
Akkerman brengt Brave of our hearts voor het eerst live ten gehore tijdens het Bevrijdingsfestival in Den Haag op 5 mei. In de bij het lied behorende clip spelen ook vredesboodschappen van 'gewone' mensen een rol.

Gender, vrede en veiligheid, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Omstreden wapens en wapenhandel, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.