paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/wereldwijd-nog-steeds-miljarden-dollars-naar-clustermunitie-producenten

Wereldwijd nog steeds miljarden dollars naar clustermunitie producenten

16-06-2016

158 financiële instellingen investeerden de afgelopen vier jaar in totaal 28 miljard dollar in bedrijven die clustermunitie maken. Dat blijkt uit de update van het onderzoeksrapport 'Worldwide Investments in Cluster Munitions; a shared responsibility' van PAX. De Nederlandse instellingen doen het relatief goed, met Aegon als negatieve uitzondering.

Clustermunitie is een internationaal verboden wapen onder de Conventie inzake Clustermunitie (CCM). 119 Landen zijn hierbij aangesloten. Toch is clustermunitie recent nog gebruikt in Jemen door de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Geen van de landen in deze coalitie is aangesloten bij het verdrag. Eén specifiek type clustermunitie dat in Jemen is gebruikt, wordt gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Textron. Een Amerikaanse dochteronderneming van Aegon investeert in dit bedrijf.

Niet betrokken willen zijn
"Financiële instellingen moeten op geen enkele manier betrokken willen zijn bij clustermunitie, dus ook niet via dochterondernemingen in het buitenland", stelt Suzanne Oosterwijk, projectleider Clustermunitie bij PAX. "Clustermunitie maakt geen onderscheid tussen burgers en militairen. En ook jaren na het gebruik vallen er nog vele doden, omdat niet alle bommen direct ontploffen. Als investeerder zou je je verre van zulke bedrijven moeten houden."  

Assistentie verboden
De Conventie inzake Clustermunitie bepaalt dat clustermunitie niet gebruikt, geproduceerd, opgeslagen of vervoerd mag worden. Assistentie bij één van die activiteiten is ook verboden. De internationale Cluster Munition Coalition, waarvan PAX deel uitmaakt, stelt dat het financieren van bedrijven die deze wapens produceren daarmee ook verboden is. Inmiddels hebben 28 landen zich achter deze zienswijze geschaard en de coalitie verwacht dat dit aantal nog zal toenemen. Nederland stelde samen met negen andere landen wetgeving in.

Leiderschap getoond
Suzanne Oosterwijk: "Nederland heeft leiderschap getoond door investeringen in clustermunitie bedrijven te verbieden en zou er sterker bij andere landen op moeten aandringen hetzelfde te doen. Als landen deze explosieve investeringen verbieden en financiële instellingen hun investeringen beëindigen, geeft dit een duidelijk signaal dat deze bedrijven de productie van clustermunitie moeten staken."

Betrokkenheid beëindigd
Druk vanuit de financiële sector op bedrijven die deze verboden wapens maken kan een grote bijdrage leveren aan een wereld zonder clustermunitie. Singapore Technologies Engineering bijvoorbeeld, maakte in 2015 aan PAX bekend dat het diens betrokkenheid bij clustermunitie heeft beëindigd.

Hall of Shame
In de 'Hall of Shame' komen 158 financiële instellingen naar voren die in clustermunitieproducenten investeren. Zorgwekkend is dat twintig financiële instellingen afkomstig zijn uit landen die zich bij het Clustermunitieverdrag hebben aangesloten.
Het onderzoeksrapport kent ook een 'Hall of Fame', waarin dit jaar 38 instellingen prijken, waarvan 19 Nederlandse. Zij sluiten alle financiële links met clustermunitie bedrijven uit. Instellingen die wel beleid hebben op het gebied van niet-investeren in clustermunitie, maar dat nog kunnen verbeteren, vormen de 'runners-up'. Dit zijn er 46, waaronder Aegon en nog 8 andere Nederlandse financiële instellingen.
Onderzoeksbureau Profundo voerde de update van het onderzoeksrapport, dat voor het eerst verscheen in 2009, uit.

Download het rapport Worldwide Investments in Cluster Munitions; a shared responsibility (juni 2016)

Lees ook de blog: Wereldwijd nog steeds miljarden naar clustermunitieproducenten

Meer informatie:
PAX website: Clustermunitie
PAX website: Stop Explosive Investments
Stop Explosive Investments website: www.stopexplosiveinvestments.org

infographic

Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.