paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/wees-aanwezig-en-geef-stem

Wees aanwezig en geef stem

29-11-2013

"Secularisatie is zo slecht nog niet", deze verrassende woorden kwamen uit de mond van Duleep de Chickera, een anglicaanse bisschop uit Sri Lanka. Hij sprak op de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Busan, Zuid-Korea. Op die bijeenkomst was een enorme verscheidenheid aan mensen uit allerlei kerkelijke stromingen aanwezig. Ook Edwin Ruigrok van IKV Pax Christi was erbij.

De achtergrond van de Chickera's opmerkingen liggen in het feit dat Sri Lanka jarenlang geteisterd is door een burgeroorlog, waarbij ook religie, met name boeddhisme en hindoeïsme misbruikt werd. De bisschop hoopt dat Sri lanka verder seculariseert en dat religie teruggedrongen wordt tot het private domein. Waar hij zich in Busan vooral sterk voor maakt is 'victimtheology', een theologie waarbij het slachtoffer centraal staat. Neem een voorbeeld aan Jezus die de mensen uit de marge opzocht, hun situatie doorzag en niet aarzelde de daders aan te klagen en ter verantwoording te roepen. Theologie van het slachtoffer is niet alleen aanklagen, maar vaak ook aanwezig zijn. Door aanwezig te zijn, geef je slachtoffers een stem.

Lef hebben om te kiezen
Het zelfde geluid klinkt uit de mond van Paus Franciscus, die de kerk als veldhospitaal typeert. En in de vredesbeweging is 'present zijn' in oorlogsgebieden en daar waar conflict geweest is, van het grootste belang. Zet je in voor vrede, durf te kiezen voor het slachtoffer. In een tijd waar onze identiteit meer wordt bepaald door wat we doen dan hoe we ons noemen, wordt (passieve) samenwerking met de dader snel als verraad gezien. Aanwezig zijn bij slachtoffers laat juist de kracht van het geloof zien.

Ga over grenzen
Met zo'n boodschap kan de kerk en ook de vredesbeweging ook jongeren trekken. Jongeren haken af bij neutraliteit, zij worden aangetrokken door mensen die vanuit het hart spreken.
In onze multireligieuze, levensbeschouwelijke samenleving moet je ook durven over grenzen heen samen te werken. De taak van een vredesbeweging is om mensen ertoe op te roepen dat ze ondanks, of dankzij de verschillen met elkaar willen en kunnen samenleven. Als mensen elkaar vergeven en troosten, en elkaar de ruimte geven om zich te ontplooien, dan wordt vrede mogelijk.

Praktische tips
De kerk wil in het hart staan van de vredesbeweging. Na de 'Decade to overcome violence' (2001 - 2010) heeft de Wereldraad het thema 'Pelgrimage van gerechtheid en vrede' op de agenda gezet. Hoe kan ook IKV Pax Christi helpen om het visioen van vrede en gerechtigheid weer door de aderen van de kerken laten stromen? Een aantal praktische tips:
De kerk kan via www.vredesvluchten.nl dat is een manier om vrede en gerechtigheid in de eredienst tastbaar te maken. Een duif uit het mijnbouw gebied van Narino, in Colombia, staat op het altaar en symboliseert de vredesvlucht van die dag. De gemeente of parochie voelt zich verbonden met mensen die zich, buiten of binnen de eigen groep, ingezet hebben voor vrede en gerechtigheid of dat nog meer zouden moeten doen.
In de jaarlijkse Vredesweek kan een kerk het verlangen naar vrede en gerechtigheid zichtbaar maken door zich dan als een ambassade van vrede op te stellen. Zie www.ministerievanvrede.nl.
En kerken kunnen stem geven aan andere prachtige initiatieven die, soms buiten onze kringen, ons gebed verhoren. Denk dan aan  www.icanw.org, www.killerrobots.org en www.dontbankonthebomb.nl.
 

Omstreden wapens en wapenhandel, Gender, vrede en veiligheid, Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.