paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/wederopbouw-van-gaza

Wederopbouw van Gaza

14-08-2014

Internationaal toezicht is nodig bij de wederopbouw van Gaza, vindt Ali AbuShahla. Dat komt de bevolking ten goede en Israël kan dat lastiger blokkeren.

De huidige oorlog in Gaza is veel gewelddadiger dan de vorige twee oorlogen in 2008 en 2012. Het aantal doden bedraagt ongeveer 2.000, het aantal gewonden is ongeveer 10.000. Van degenen die gewond raakten door de blinde Israëlische oorlogsmachine is zo'n 30% zo ernstig gewond dat ze waarschijnlijk levenslang gehandicapt zullen zijn. Deze vrouwen, kinderen en mannen van alle leeftijden zullen de hulp van anderen nodig hebben tijdens hun revalidatie en daarna. De geschatte materiële verliezen aan gebouwen en infrastructuur zijn ongeveer zes miljard dollar. Het Israëlische leger vernielde huizen, fabrieken, instellingen, moskeeën, ziekenhuizen en andere openbare en particuliere gebouwen. De vele tonnen ammunitie die zijn ontploft in deze oorlog zullen ook nog in de toekomst het milieu en de volksgezondheid van de mensen in Gaza negatief beïnvloeden.

President Abbas van de Palestijnse Autoriteit stelt dat Gaza een rampgebied is . Dat betekent dat het leven van 1,8 miljoen inwoners volkomen afhankelijk zal zijn van hulp en bijstand. Betekent dit dan ook dat de Palestijnse Autoriteit en andere autoriteiten geen nationale en gemeentelijke belastingen meer innen? Zal de bevolking dan door de Palestijnse Autoriteit of door donoren worden voorzien van water en elektriciteit, voor zover aanwezig? En hoe zit dat met andere diensten, bijvoorbeeld telefonische verbindingen? Hoe moeten de Gazanen daarvoor betalen als ze geen geld meer hebben?  De Palestijnse Autoriteit zal - na het staakt-het-vuren - naast de getroffenen moeten staan en dient huisvesting voor hen te vinden, allereerst op tijdelijke basis.

We weten dat de reconstructie een lange tijd in beslag zal nemen, maar het is belangrijk dat de ontwikkeling van programma's daarvoor nu start en dat de plannen voor de wederopbouw nu worden gemaakt. Er moet snel gehandeld worden. De winter staat zo weer voor de deur. Degenen die slapen in de open lucht kunnen daar niet blijven slapen. Het schooljaar begint officieel weer binnen twee weken. Dus ook de ontheemden in de scholen, de universiteiten en instituten  moeten alternatieve huisvesting krijgen. Het gaat alles bij elkaar om zo'n 245.000 personen. Ongeveer 10.000 gebouwen zijn tijdens deze oorlog vernietigd en daaronder zijn 5000 huizen die volledig vernield zijn. Daarnaast zijn ongeveer 134 fabrieken vernield. En dan rekenen we de vernietiging door de vorige twee oorlogen nog niet eens mee. Dat alles maakt wederopbouw niet eenvoudig.

Uitgeput
De Palestijnse burgers in Gaza zijn uitgeput na drie oorlogen in zes jaar tijd. Burgers in Gaza hebben de aandacht van de wereld nodig ook na een staakt-het-vuren. Ze hebben een wanhopige behoefte aan hulp om hun wonden te helen en om te beginnen met wederopbouwen. Vergeet ons niet weer, zoals gebeurde na de laatste twee oorlogen!

Daarom denk ik dat we een speciaal orgaan nodig hebben voor de wederopbouw van Gaza op alle niveaus. Er moet absolute transparantie zijn. Ik stel de vorming voor van een Raad van Toezicht, met leden uit de donorlanden, uit Arabische en andere landen, om te zorgen voor die transparantie en voor volledige controle van de ontvangst en besteding van de middelen voor de wederopbouw. We moeten niemand argumenten leveren tegen de financiering en de bestedingen tijdens het proces van wederopbouw.

Ali AbuShahla, geboren en getogen in Gaza, en als bestuurdslid van het Centre for Democracy & Community Development in Jeruzalem, een van de partners van PAX. Zijn artikel verscheen 14 augustus in dagblad Trouw.

Midden-Oosten

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.