paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/vrouwen-vrede-en-veiligheid

Vrouwen, vrede en veiligheid

16-02-2015

Op 16 en 17 februari vindt in Amsterdam de internationale expertconferentie plaats naar aanleiding van 15 jaar VN Veiligheidsraadresolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. Er zal hier vooral worden gekeken naar het verhogen van de deelname en het leiderschap van vrouwen in vredesopbouw in (post) conflict gebieden. Ook PAX neemt actief deel aan de conferentie.

Binnen- en buitenlandse vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, overheden, internationale organisaties en onderzoeksinstituten zullen hier kennis uitwisselen en aanbevelingen doen over de deelname van vrouwen in veiligheids- en vredesprocessen. Deelnemers komen vanuit de hele wereld.

Op uitnodiging van PAX komen er vier vrouwen en mannen uit Irak, Palestina en Zuid-Soedan waar PAX mee samenwerkt rond het thema vrouwen, veiligheid en vrede. Een van de belangrijke items op de conferentie is de rol van vrouwen in de veiligheidssector, zoals de politie.

De twee Irakese vrouwen uit Kirkuk en Basra zijn betrokken bij het verbeteren van de veiligheid voor vrouwen in hun land. Zij trainen de politie en promoten de toename van het aantal vrouwelijke politieagenten. Daarnaast hebben zij lokale vrouwennetwerken opgericht die zich buigen over veiligheidskwesties. Het is voor vrouwen immers niet vanzelfsprekend aangifte te doen van bijvoorbeeld seksueel geweld bij mannelijke politieagenten.

Ook in Zuid-Soedan wordt er door onze lokale partnerorganisaties hard gewerkt om de participatie van vrouwen in de veiligheidssector, maar ook in de politiek te bevorderen.

Mannelijkheid
Een van de andere speerpunten van de internationale expert meeting is het thema 'Mannelijkheid in het Midden-Oosten'. De twee mannen uit Palestina en Zuid-Soedan werken allebei in een samenleving waar veel rechteloosheid heerst en vrouwen niet snel naar de politie kunnen gaan als ze worden mishandeld. Tijdens de conferentie geven zij hun visie op mannelijkheid en hoe die in hun samenleving bepaalt wat de mogelijkheden en kansen zijn voor een veilig bestaan van vrouwen en mannen.

De aanbevelingen die tijdens de conferentie worden gedaan dienen als input voor de globale studie die de VN Veiligheidsraad dit jaar uitvoert rondom VN Veiligheidsraadresolutie 1325.

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opent de conferentie, en op dinsdagavond zal onder meer minister Koenders van Buitenlandse Zaken het slotwoord uitspreken.

Meer informatie in de agenda of download het programma.

Zie ook: www.nap1325.nl/event

Lees ook Sparks of change 'Inspirational stories from men and women working on Women, Peace and Security' met onder meer een verhaal van PAX over politieagente Marcelina in Zuid-Soedan.

Lees ook de State of Affairs in Women, Peace and Security (pdf) van het Knowledge Platform Security & Rule of Law.

Zie ook onze programma's op het thema Gender, vrede en veiligheid.

Bekijk hieronder de video Women, Peace and Security in Iraq. Meer video's van het Nationaal Actieplan voor resolutie 1325 (NAP 1325) vind je op YouTube.

 

Gender, vrede en veiligheid, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.