paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/vrouwen-in-conflictgebieden-op-politieke-agenda

Vrouwen in conflictgebieden op politieke agenda

05-07-2012

Maandag 2 juli vond de kick-off van het meerpartijeninitiatief plaats, om de positie van vrouwen in conflictgebieden hoger op de Nederlandse politieke agenda te krijgen.

Kamerleden van D66, CDA, VVD, PvdA, Groenlinks, ChristenUnie en SP hebben toegezegd zich hiervoor in te zetten. Politieke steun vanuit de Tweede Kamer is zeer belangrijk om de Nederlandse inzet om de positie van vrouwen in conflictgebieden te versterken tot een succes te maken. Om die reden is IKV Pax Christi dan ook enthousiast over dit initiatief en zal de komende tijd zeker volgen wat de resultaten hiervan zijn.

De belangrijke rol die vrouwen in gebieden met conflict kunnen spelen wordt steeds meer erkend. Als bevestiging hiervan werd in 2000 de VN-resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid unaniem aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

In deze resolutie is er aandacht voor de noodzakelijkheid om vrouwen in conflicten te beschermen zodat ze geen slachtoffer worden van bijvoorbeeld seksueel geweld. Tegelijkertijd benadrukt de resolutie dat vrouwen juist ook een belangrijke rol spelen in het bereiken van vrede, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor vredesonderhandelingen en de economie draaiende te houden.

Nederland heeft zich verplicht om deze resolutie tot uitvoer te brengen door een zogenaamd Nationaal Actieplan. Ministeries, academische instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, waaronder migrantenorganisaties, hebben hieronder hun handtekening gezet. Ook IKV Pax Christi heeft dit Actieplan ondertekend.

Dit evenement werd georganiseerd door WO=MEN, het Nederlandse gender platform waar IKV Pax Christi lid van is.
 

Gender, vrede en veiligheid, Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.