paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/vredesconferentie-en-sporttoernooi-voor-jeugdige-krijgers

Vredesconferentie en sporttoernooi voor jeugdige krijgers

17-04-2008

IKV Pax Christi ondersteunt een groot sporttoernooi en vredesconferentie in Kapoeta, Zuid-Soedan, van 18 tot en met 22 mei 2008. Nomadische krijgers uit het grensgebied tussen Soedan, Oeganda en Kenia komen bij elkaar om hun conflicten en mogelijke oplossingen daarvoor te bespreken.

De zoektocht naar water en graasland leidt regelmatig tot geweld. Het roven van elkaars vee loopt soms zelfs uit op doodslag. De vredesconferentie doorbreekt deze spiraal van geweld.

Ruim driehonderd nomaden van elf verschillende etnische groepen die in het grensgebied van Soedan, Oeganda en Kenia rondtrekken, komen van 18 tot 22 mei 2008 bij elkaar in Kapoeta, Zuid-Soedan. Dat is bijzonder, want het gebied wordt al tientallen jaren geteisterd door buitensporig geweld tussen de diverse nomadenvolken.

IKV Pax Christi heeft in samenwerking met zes lokale organisaties een vredesconferentie belegd in het zuiden van Soedan. Parallel aan de vredesconferentie vindt een sporttoernooi plaats. Politici zullen de laatste dag van de conferentie aanwezig zijn om de aanbevelingen die uit de vredesconferentie komen mee te nemen. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen in het zoeken naar oplossingen voor de conflicten.

De deelnemers zijn de zogenaamde youth warriors, uit Soedan, Oeganda en Kenia, die elkaar bevechten op leven en dood. Dit zijn mannen in de leeftijd van 15-40 jaar die rondtrekken met hun vee op zoek naar water en graasland. Hun leiders, kraalleiders en lokale chiefs zullen ook aanwezig zijn. Hun inbreng is belangrijk, want hoewel het initiatief voor vrede van de jonge generatie komt, zal er tijdens de conferentie ook veel gesproken worden hoe zíj kunnen bijdragen aan vrede in een vergeten en gemarginaliseerd gebied.

Met de krijgers en de oudere mannen reist ook van iedere etnische groep een delegatie jonge vrouwen mee. Zij zullen tijdens het sporttoernooi vredesliederen ten gehore brengen. Hun rol is eveneens belangrijk, want waar ze voorheen liederen zongen om veeroof te ondersteunen, zijn ze nu de motor achter het promoten van de vrede.

De nomadenvolken zijn afkomstig uit Karamoja (Noord-Oeganda), Turkana (Noord-Kenia), Oost-Equatoria en Jonglei (Zuid- Soedan). Etnische groepen die meedoen zijn: Toposa, Murle, Didinga, Jie, Kachipo, Lotuko en Boya uit Soedan; Dodoth en Jie uit Oeganda; en Turkana uit Kenia.

Na de plenaire opening van de conferentie wordt er in kleine groepen met elkaar gesproken tussen de jeugdige krijgers die met elkaar in conflict zijn. Een neutrale derde partij, ook bestaande uit krijgers, maar dan van een andere etnische groep, is aanwezig om de mediatie in goede banen te leiden. De krijgers krijgen de kans om de diepere oorzaken van het conflict te benoemen. En belangrijker, zij zullen met aanbevelingen komen waarin staat wat er nodig is van hun verschillende gemeenschappen om vrede tussen hen en de andere etnische groep te bereiken.

Sport wordt tijdens deze conferentie gebruikt als instrument om jeugdige krijgers bij elkaar te brengen en om ‘negatieve energie’ om te zetten in positieve. De conferentie eindigt met een groots voetbaltoernooi waarin teams uit Oeganda, Soedan en Kenia het tegen elkaar gaan opnemen. Deze keer schieten de jeugdige krijgers met de voetbal en niet met hun geweer. Samen zullen zij Spelen voor Vrede!

Bruggen slaan tussen verdeelde gemeenschappen, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.