paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/vrede-in-colombia-dichterbij

Vrede in Colombia dichterbij

23-06-2016

PAX is zeer verheugd over de aankondiging door de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC van het akkoord over een definitief en wederzijds staakt-het-vuren in Colombia. Dat akkoord wordt vandaag, in bijzijn van Secretaris-Generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties, in Cuba bekrachtigd.

Deze historische gebeurtenis maakt een einde aan 52 jaar gewapende confrontaties tussen beide partijen. Daarnaast zal er ook een overeenkomst worden gesloten over de ontwapening van de naar schatting zevenduizend overgebleven FARC-strijders en over de veiligheid van ex-strijders na beëindiging van het conflict.
 
Een grote kans maar ook weerstand
Ondanks het feit dat verschillende thema's nog niet compleet zijn uitonderhandeld, lijkt weinig een volledig vredesakkoord in de weg te staan. De daadwerkelijke implementatie van het vredesakkoord zal waarschijnlijk nog wel afhangen van de goedkeuring door de Colombiaanse bevolking middels een referendum. Dat is nog geen uitgemaakte zaak, gezien de weerstand van belangrijke sectoren in de Colombiaanse samenleving en de actieve campagnes tegen het akkoord door voormalig president Uribe. PAX hoopt echter dat alle Colombianen de kans op vrede met beide handen zullen aangrijpen, en dat ze zich gezamenlijk zullen inzetten voor verzoening en genoegdoening van de talrijke slachtoffers van het conflict.

Waarheidsvinding, erkenning en schadeloosstelling
Daarbij ligt er allereerst een grote verantwoordelijkheid voor de Colombiaanse staat. De miljoenen slachtoffers van het conflict hebben recht op waarheidsvinding, erkenning en financiële schadeloosstelling voor het veroorzaakte leed als gevolg van het conflict. Mensen die door de oorlog van hun land zijn verjaagd moeten opnieuw grond krijgen en de boerenbevolking dient concrete steun te krijgen voor sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. Hierin ligt ook een grote rol voor de internationale gemeenschap. Die zal bereid moeten zijn zich duurzaam aan de implementatie van het akkoord te verbinden, zowel politiek als financieel.
 
Signaal Nederland
PAX is wat dat betreft blij met het duidelijke signaal dat Nederland afgeeft aan de Colombiaanse regering. Samen met landen als Noorwegen en Zwitserland wil Nederland zich in gaan zetten voor genoegdoening van slachtoffers. Ook wil Nederland de verantwoordelijkheid van derden (waaronder bedrijven) bij mensenrechtenschendingen als volwaardig onderdeel op de agenda krijgen van de 'Vredesrechtspraak'. Een goed voorbeeld dat hopelijk navolging zal vinden bij vele Colombiaanse en internationale actoren en bij zal dragen aan duurzame vrede voor alle 48 miljoen Colombianen.

 

Een betere omgang met een gewelddadig verleden, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.