paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/vrede-en-veiligheid-prominent-op-lijst-aanbevelingen-voor-vn-ontwikkelingsagenda

Vrede en veiligheid prominent op lijst aanbevelingen voor VN-ontwikkelingsagenda

05-06-2013

Vrijheid van angst, conflict en geweld vormt het meest fundamentele mensenrecht en een noodzakelijk element voor de opbouw van een vreedzame en welvarende samenleving. Dat staat in het eindrapport van de commissie die aanbevelingen doet voor de internationale ontwikkelingsagenda van VN na 2015, de opvolger van de Millenniumdoelen.

IKV Pax Christi en het Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) zijn verheugd dat het zogeheten VN High Level Panel het ‘garanderen van stabiele en vreedzame samenlevingen’ in haar aanbevelingen heeft opgenomen als één van de 12 universele doelen. Deze vorige week gepresenteerde doelstellingen vormen de opvolgers van de Millenniumdoelen die lopen tot en met 2015.

Het rapport getiteld A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development is het startpunt voor een internationaal debat dat als doel heeft de ontwikkelingsdoelstellingen voor de periode na 2015 op te stellen. Belangrijk ijkpunt in dit internationale debat is de speciale bijeenkomst van algemene raad van de VN over dit onderwerp in september.

Human security
Vrijheid van angst, conflict en geweld is volgens de aanbevelingen voor alle landen de kern voor welvaart en geen ‘optioneel extraatje’. Ditzelfde geldt voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen, stelt het rapport.

Directeuren Peter van Tuijl  (GPPAC) en Jan Gruiters (IKV Pax Christi) roepen landen op om het advies van het High Level Panel te omarmen, en vrede en vrijheid van angst te benoemen als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling.

Peter van Tuijl, directeur van GPPAC: “Deze aanbevelingen vormen absoluut een doorbraak. De grootste omissie in de Millenniumdoelen vormde het ontbreken van doelstellingen op het gebied van vrede en human security. Uit het World Development report uit 2011 blijkt zelfs dat er in door conflict getroffen staten geen van de huidige Millenniumdoelen wordt gehaald. Nu hebben we de kans om human security de plaats te geven die het verdient en de voorwaarden te scheppen voor  afname van geweld en conflict."

Obstakels voor ontwikkeling
Een ander belangrijk verschil met de huidige Millenniumdoelen is het voorstel om in te zetten op het verminderen van het aantal slachtoffers als gevolg van geweld en het aanpakken van externe factoren die bijdragen aan conflict.

Jan Gruiters, algemeen directeur van IKV Pax Christi: "Geweld en instabiliteit vormen de belangrijkste obstakels voor ontwikkeling. Daarom is het zo belangrijk dat we met deze aanbevelingen de mogelijkheid krijgen om juist in door conflict getroffen staten betere resultaten te gaan behalen. De belangrijkste uitdaging is nu om verschillende regeringen er van te overtuigen de doelstellingen aangaande stabiele en vreedzame samenlevingen op te nemen. Daarnaast moeten er duidelijke indicatoren worden vastgesteld om de voortgang van de nieuwe doelstellingen te kunnen meten."

Gender, vrede en veiligheid, Omstreden wapens en wapenhandel

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.