paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/vrede-begint-net-als-naastenliefde-thuis

Vrede begint net als naastenliefde thuis

16-06-2020

Een bericht van solidariteit van PAX

George Floyd was niet het eerste burgerslachtoffer van politiegeweld of systemisch racisme bij de politie in de Verenigde Staten of elders in de wereld; noch was hij de laatste. Maar zijn onnodige en weerzinwekkende moord door een politieagent was de vonk die de nieuwste generatie burger- en mensenrechtenactivisten in de Verenigde Staten en wereldwijd heeft aangezet tot actie.

Luister

De demonstranten in Minneapolis, New York, Washington en Los Angeles en de uitingen van internationale solidariteit in Nederland, Kenia, Syrië, India, het Verenigd Koninkrijk, Nigeria en vele andere landen onderstrepen dat racisme een wereldwijd probleem is. Het herinnert ons eraan dat we niet zelfgenoegzaam mogen zijn; we moeten luisteren en reflecteren op onze eigen – mogelijk onbedoelde – vooroordelen en blinde vlekken. Mensen van kleur, vrienden, partners, we luisteren naar jullie: niet-racistisch zijn is niet genoeg - om een bondgenoot te zijn, moeten we actief antiracistisch zijn. We moeten onszelf informeren over het trauma van mensen van kleur dat al generaties terug gaat.

...en spreek uit

Racisme is iets waar wij, als vredesorganisatie, proactief tegen moeten vechten. We moeten ons eigen beleid en praktisch handelen voortdurend blijven verbeteren. Om bij te dragen aan het verbeteren van de menselijke veiligheid voor iedereen. Bij PAX is het ons doel om burgers in gewapende conflicten te beschermen. Door burgers en gemeenschappen te ondersteunen, te mobiliseren en te versterken om duurzame vrede tot stand te brengen. In door conflicten getroffen gemeenschappen betekent dit dat we ons concentreren op het opbouwen van vertrouwen en vredesopbouwende activiteiten over etnische, raciale, taal-, religieuze en andere sociaaleconomische scheidslijnen, maar ook tussen lokale gemeenschappen en internationale vredes- en veiligheidsactoren, zoals VN-vredeshandhaving operaties, waaronder VN-politie. Maar zoals de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt bijna 80 jaar geleden opmerkte: "Peace, like charity, starts at home" - Vrede begint net als naastenliefde thuis. We moeten onze idealen naleven door de mensenrechten wereldwijd te beschermen en te promoten, ook in onze eigen organisatie en onze eigen huizen. We mogen niet zwijgen. Black Lives Matter!

Lees ook de blog van algemeen directeur van PAX Anna Timmerman: Help racisme de wereld uit, om te beginnen uit Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.