paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/vn-heeft-in-75-jaar-veel-bereikt-maar-moet-tekortkomingen-snel-verbeteren

VN heeft in 75 jaar veel bereikt, maar moet tekortkomingen snel verbeteren

23-10-2020

De VN bestaat 75 jaar en heeft in die jaren bijgedragen aan vrede, gerechtigheid en mensenrechten. Tegelijkertijd is PAX bijzonder bezorgd over de tekortkomingen die steeds weer de kop opsteken. Worden die aangepakt, dan kan de VN een veel positievere rol spelen in de levens van mensen wereldwijd.

Er is door de VN het nodige bereikt op het gebied van mensenrechten en het stimuleren van duurzame ontwikkeling. Mondiale financiën worden beter bestuurd dan voor het ontstaan van de VN en recent riep de secretaris-generaal van de VN op tot een wereldwijde COVID-19 wapenstilstand. Maar er zijn ook grote zorgen over de uitdagingen waarmee de VN wordt geconfronteerd.

Actie nodig tegen klimaatverandering en kernwapens

Multilaterale actie is dringend nodig rond sociale, economische en milieukwesties. Bijzondere zorg is er over het steeds terugkerende onvermogen van de VN-veiligheidsraad in te grijpen tijdens kritieke situaties. Sommige lidstaten tonen een enorme onwil om klimaatverandering tegen te gaan. Migranten en vluchtelingen krijgen niet de bescherming die ze nodig hebben en nucleaire ontwapening is niet bereikt. Hopelijk zullen dit jubileumjaar en de ongekende coronacrisis een momentum kunnen creëren voor een langverwachte versterking van het VN-systeem. Daarvoor is de steun van alle lidstaten dringend nodig.

PAX en de VN

De paden van PAX en de VN kruisen elkaar vaak. Hier een kleine greep: PAX zet zich al jaren in, als onderdeel van ICAN, voor het Verdrag inzake het verbod op Kernwapens, dat in de VN door 122 landen is aangenomen en dat vlakbij officiële ratificatie is. Dit werd in 2017 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. PAX heeft de prestigieuze Green Star Award ontvangen wegens onze aandacht voor milieucrises als gevolg van conflicten. Die award is onder andere opgezet door het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties en het VN-milieuprogramma. Vorige week nog sprak PAX de VN toe over de hoognodige regulering van dodelijke drones.

Vier noodzakelijke verbeterpunten

Pax Christi International, waarvan PAX een van de leden is, komt tot vier absoluut noodzakelijke verbeterpunten die de komende tijd snel moeten worden gerealiseerd:

  • Herstructureer de vredes- en veiligheidspijler van de VN. Pak onderliggende oorzaken van conflict aan. Doe aan vredestichting, bemiddeling en vredeshandhaving.
  • Kies niet voor risicovolle militaire acties, maar juist voor geweldloze strategieën als reactie op (dreigende) gewelddadigheden.
  • Verhoog de budgetten voor de Sustainable Development Goals. Haal dat geld weg bij de wereldwijde militaire uitgaven, die vorig jaar de grootste jaarlijkse stijging in een decennium lieten zien tot maar liefst $ 1.917 miljard.
  • Maak werk van de ondertekening en ratificatie door lidstaten van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens.

Lees de volledige verklaring van Pax Christi International, waarvan PAX lid is en waarop bovenstaande is gebaseerd.

 

 

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.