paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/verbonden-met-bruggenbouwers

Verbonden met bruggenbouwers

07-10-2015

Duizenden mensen steunden in de Vredesweek 2015 vijf moedige bruggenbouwers van PAX. Deze bruggenbouwers uit Syrië, Oekraïne, Zuid-Soedan, Irak en Nederland werken aan meer verbondenheid tussen groepen. Nu de Vredesweek met als thema 'Vrede verbindt' al weer enkele dagen achter de rug is kan PAX de balans opmaken, al is de stroom met steunbetuigingen nog altijd niet opgedroogd.

'Het beste nieuws in tijden'

Via de PAX Action Alert, maar ook via honderden betrokken vrijwilligers zochten mensen de verbinding. Bijvoorbeeld met de Syrische Lina. Haar vredescentrum in het noorden van Syrië ontving vele donaties. Lina reageerde euforisch: "Dit is het beste nieuws dat ik in 3 maanden gehoord heb!" Ze zond ons een mooie Arabische uitdrukking om haar blijdschap kracht bij te zetten: "Moge God je plezier bezorgen net zoals jij mij nu plezier hebt  bezorgd." Het geld gaat naar veiligheidstrainingen, jongerenactiviteiten en hulpgoederen in Hassakah in het noorden van Syrië. Ook bisschop Paride Taban  mocht rekenen op donaties voor het door hem opgerichte vredesdorp Kuron Peace Village.

Verbonden met conflictgebieden

In Oekraïne werkt Olena Hantsyak-Kaskiv aan dialoog tussen groepen mensen die soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Via de methode van de geweldloze communicatie brengt zij hen weer in gesprek met elkaar. Tijdens de Vredesweek stuurden bijna zevenhonderd mensen een steunbetuiging aan Olena. Mensen toonden zich onder de indruk van haar werk en wensten haar succes. Dat gebeurde via internet en ouderwetse postkaart. Olena gaf voor de Vredesweek aan dat zij graag meer contact heeft met mensen uit Europa. Met de overweldigende hoeveelheid kaarten voelt zij niet alleen de verbinding met Europa, het geeft haar ook weer nieuwe energie om door te gaan met haar werk.

Steun kreeg ook vredesactiviste en bruggenbouwer Nawras uit Irak. Zij werd overspoeld met selfies van mensen die haar een hart onder de riem staken. Mensen van alle leeftijden gingen voor haar op de foto, terwijl ze teksten toonden als "We steunen je vanuit Nederland" of "I support your peacework".

Tot tranen toe geroerd

Nawras was in Nederland en kreeg de foto's overhandigd door de Nijmeegse Saïd Bouharrou. Saïd is zelf ook bruggenbouwer en brengt in Nederland onder meer mensen vanuit verschillende religies bij elkaar. Hij roemde het werk dat Nawras met haar collega's verzet in Irak. Wat volgde was een prachtig gesprek over de rol van stille en uitgesproken discriminatie, over het gesprek aangaan met zoveel mogelijk mensen en vooral over de eindeloze overeenkomsten die alle mensen met elkaar hebben. Nawras was zichtbaar geroerd door het fotoboek. Zij zei direct dat het boek meegaat tijdens haar vredesactiviteiten en daar ook onderdeel van wordt. Zij wil de foto's laten zien aan de deelnemers van deze activiteiten in Irak. "Ik bewaar het dicht bij mijn hart," vertelde ze. "Mijn werk in Irak is zwaar. Ik voel mij door deze foto's zo ontzettend gesteund, dat ik mijn werk weer vol goede moed kan voortzetten."

Tijdens de Vredesweek gaven honderden mensen zich op voor de nieuwsbrief van Saïd Bouharrou. Hierin stonden tips om, net als Saïd, in gesprek te gaan met nieuwe, onbekende mensen. Zijn gedachte hierachter is dat er op deze manier in Nederland meer wederzijds begrip en minder conflict komt. Uit de reacties op zijn mails bleek dat veel mensen ook daadwerkelijk de dialoog aangingen. De beschrijvingen van mooie ontmoetingen sloten naadloos aan bij het thema van de Vredesweek: Vrede verbindt.

Nederland

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.