paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/uitdagingen-voor-de-eu-als-vredesproject

Uitdagingen voor de EU als vredesproject

04-06-2019

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn het begin van een nieuwe uitdagende periode voor de Europese Unie.

De hoge opkomst van de verkiezingen geeft de Europese Unie nog meer legitimiteit. Er is een nieuwe, pro-Europese middenweg ontstaan. Maar de extreemrechtse, eurosceptische en anti-migratiepartijen hebben hun positie weten te versterken. Zij vormen een grote uitdaging voor de EU als een internationale speler voor de vrede.

PAX wil een naar buiten gerichte Europese Unie. Een unie met een waardengedreven strategie om sociale ongelijkheid, gewapend geweld, klimaatverandering en het veranderende internationale krachtenveld aan te pakken. Europese landen en de EU hebben een sleutelrol gespeeld bij het ontwikkelen van internationale verdragen om de rechten van de mens te beschermen. Burgers binnen Europa en daarbuiten profiteren daar nu van. Alleen met een waardengedreven strategie zal de EU dit kunnen verdedigen tegen de groeiende krachten die van dit systeem af willen.

Blijf positief
Om de kloof tussen ‘Brussel’ en de Europese burgers te verkleinen en Europa als vredesproject te versterken, moeten de belangrijkste politieke fracties begrijpen welke ontwikkelingen hebben geleid tot de opkomst van anti-migratie en eurosceptische partijen. Het is essentieel om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden zonder toe te geven aan xenofobie en naar binnen gekeerde tendensen.

Vredesopbouw
PAX is een vredes- en mensenrechtenorganisatie. Daarom willen wij dat het nieuwe Europees Parlement democratisch toezicht regelt op het Europese defensie- en veiligheidsbeleid. Vredesopbouw en mensenrechten moeten centraal staan in de EU-begrotingsovereenkomsten en het financieringsbeleid die gaan over externe betrekkingen.

Wapens
Daarnaast moet het Europees Parlement betere regelgeving of zelfs verbod op bepaalde wapens bevorderen. Vooral wapens die geen onderscheid kunnen maken tussen militair personeel en burgers. Er zijn regels opgesteld over wapenexport (bijvoorbeeld naar foute regimes) en die zijn er niet voor niets. Het Parlement moet die streng naleven.

Vluchtelingen
Benader migratie- en vluchtelingenkwesties altijd op basis van menselijke waardigheid en solidariteit. Europa dient een veilige haven te zijn voor mensen die vluchten voor oorlog en politieke repressie. Elk beleid dat gebaseerd is op onderdrukking en afschrikking negeert de geschiedenis en totstandkoming van de EU en is op de lange termijn niet houdbaar. Tot slot moeten EU-vertegenwoordigers streven naar duurzame, inclusieve en op mensenrechten gerichte politieke oplossingen voor de conflicten aan haar grenzen en daarbuiten.

Europa

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.