paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/tweede-kamer-wil-duidelijkheid-en-bespreekt-genoegdoening-slachtoffers-bloedkolen

Tweede Kamer wil duidelijkheid en bespreekt genoegdoening slachtoffers 'bloedkolen'

04-07-2014

De Tweede Kamer heeft een helder signaal afgegeven aan de Nederlandse energiebedrijven die bloedkolen uit Colombia kopen. Zij moeten individueel inzage geven uit welke mijnen ze hun kolen halen.

De donderdag aangenomen motie van Kamerlid Vos (PvdA) geeft hen nog wel de gelegenheid om dit eerst zelf te regelen in een nog af te sluiten energieconvenant met minister Ploumen. Ook komt er nog een toets op de Europese mededingingswetgeving.

Transparantie
De Tweede Kamer nam op de valreep voor het reces nog een motie aan die minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking oproept om Nederlandse energiebedrijven te verplichten individueel en toetsbaar per mijn inzicht te geven in de herkomst van de door hen gebruikte steenkolen. Nederlandse energiebedrijven zijn hier nu niet open over, waardoor de consument niet kan kiezen voor energie uit verantwoorde en conflictvrije steenkolen.

De energiebedrijven zijn met minister Ploumen in gesprek over een sectorconvenant, zoals eerder al voor de textielsector is afgesloten. Alleen wanneer de energiebedrijven erin slagen om in de komende maanden hierover afspraken te maken met de minister en maatschappelijke organisaties, dan zou een wettelijke regeling niet meer nodig zijn. Een ander voorbehoud dat de Kamer maakt is dat de transparantieafspraken niet strijdig mogen zijn met de Europese mededingingswet- en regelgeving. Dit wordt nu getoetst door de Autoriteit Consument en Markt.

Afgelopen maandag publiceerde PAX het rapport ’The Dark Side of Coal’. Hierin verklaren daders en getuigen dat de internationale mijnbouwbedrijven Drummond (Amerikaans) en Prodeco (Zwitsers) in het departement Cesar in Colombia hebben samengewerkt met  paramilitairen die verantwoordelijk zijn voor de moord op ruim 3.000 vrouwen, kinderen en mannen. Meer dan 55.000 mensen zijn bij deze acties ontheemd geraakt.

Volgens PAX hebbende Nederlandse energiebedrijven de plicht om betrokkenheid bij ernstige mensenrechtenschendingen te vermijden. Het uitblijven van het recht op genoegdoening is een voortduring van onrecht. Met de campagne Stop bloedkolen roept PAX de energiebedrijven dan ook op om de inkoop van steenkool bij Drummond en Prodeco op te schorten, totdat deze bedrijven daadwerkelijk bijdragen aan genoegdoening voor de slachtoffers. Hierbij gaat het om zaken als erkenning van het aangedane leed, waarheidsvinding, rechtsherstel en compensatie.

Genoegdoening
Een andere motie van Kamerlid Sjoerdsma (D66), die afspraken over de genoegdoening van slachtoffers van de grove en grootschalige mensenrechtenschendingen in het energieconvenant opgenomen wilde zien, haalde helaas geen Kamermeerderheid. Minister Ploumen gaf in het Kamerdebat International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) wel aan dat erkenning van het onrecht voor de slachtoffers essentieel is en dat compensatie nodig is. De minister riep alle partijen op zich open op te stellen in de gesprekken over transparantie en genoegdoening.

Natuurlijke hulpbronnen, conflict en mensenrechten, Colombia

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.