paxvoorvrede.nl maakt gebruik van cookies om je de inhoud van deze website optimaal te kunnen presenteren.

https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/tweede-kamer-wil-actievere-rol-voor-nederland-in-soedan

Tweede Kamer wil actievere rol voor Nederland in Soedan

07-11-2013

Na druk van de Tweede Kamer is minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken bereid zich in te zetten voor een internationale ‘fact finding’ missie naar crisisgebieden in Soedan. Dit werd duidelijk in het Kamerdebat van dinsdag 5 november. IKV Pax Christi heeft zich samen met Soedanese partners sterk gemaakt voor zo’n missie.

Door de oren en ogen van de wereldgemeenschap te vestigen op de verborgen gruwelen in dit nagenoeg vergeten deel van de wereld, zal het geweld naar verwachting afnemen. In delen van Soedan - zoals de Nuba Mountains, Darfur en Blue Nile - lopen nog altijd honderdduizenden ontheemden rond en worden dorpjes en gemeenschappen gebombardeerd. Ook is er een groot gebrek aan humanitaire hulp voor gewonden, zieken, vrouwen en kinderen. Bovendien komen er signalen uit het gebied, die zouden kunnen wijzen op het gebruik van chemische wapens: misvormde baby’s, mensen met wonden die niet meer helen en landbouwgrond waarop niets meer wil groeien.

Tragedie in slow motion
“In Soedan is sprake van een Syrische tragedie in slow motion,” zei Michiel Servaes, woordvoerder van de PvdA in het Kamerdebat. Deze zorgen worden Kamerbreed gedeeld. Kritische Kamerleden zoals Pieter Omtzigt (CDA) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) riepen de minister op om zich juist nu veel actiever in te zetten voor conflictoplossing in Soedan. De bevolking komt steeds meer in opstand tegen het dictatoriale regime van president Omar Al-Bashir, dat in het zadel probeert te blijven door gericht te schieten op betogers, maatschappelijke organisaties op te doeken en allerlei repressieve wetten in te voeren.

Goed nieuws
Nederland is al lange tijd betrokken bij vredesinitiatieven in het geplaagde Soedan. Het was ook een van de ondertekenaars van het Vredesakkoord in 2004. Maar tot schrik van IKV Pax Christi en haar partners in Soedan maakte minister Timmermans voor de zomer bekend zich voortaan alleen nog te willen richten op humanitaire hulp en steun aan mensenrechtenactivisten.

‘Symptoombestrijding zonder de oorzaken aan te pakken,’ vinden veel Kamerleden, net als IKV Pax Christi. Deze discussie liep in het eerste deel van het Soedan debat op 3 juli nog hoog op, toen minister Timmermans een van de kritische Kamerleden (Sjoerdsma van D66) in onparlementair taalgebruik verweet ‘bullshit’ te verkondigen. Het debat verliep dit keer constructiever, hoewel minister Timmermans nog steeds aarzelend overkomt, tot frustratie van Kamerleden.

Maar de toezegging van een fact finding missie is goed nieuws. Deze missie zal IKV Pax Christi dan ook actief steunen, onder andere via lobby bij de Europese Unie.

Zie ook: Afrikaborrel: Een stille ramp in de Nuba Mountains

Gender, vrede en veiligheid, Afrika

Reageren? Praat mee op Facebook en Twitter.